หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
               
ที่ทำการองค์การบริหารตำบลหนองลู
ด่านเจดีย์สามองค์ , จุดเล่นน้ำซองกาเรีย ,
วิวพระอาทิตย์ตกที่สะพานรันตี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู   อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
1
2
 
 
กิจกรรม Activities
 
นายภูวพล รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู
   
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
INFORMATION CENTER
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนอ [ 26 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 134 
ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ [ 18 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 198 
ประกาศ อบต.หนองลู เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการดำรงชีพ สำหรับผู้ได้รับ [ 13 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 193 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.หนองลู [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 1036 
ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมประเมินคุณธรรมและคว [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 221 
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส I [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 214 
ประกาศ อบต.หนองลู เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และอ [ 10 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 344 
ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 201 
ประกาศภาษีป้าย [ 9 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 236 
ประกาศ อบต.หนองลู เรื่อง การประชุมสภาอบต.หนองลู สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 225 
ประกาศอบต.หนองลู ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 183 
ประกาศ เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมา [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 244 
การยื่นแบบชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 235 
ประกาศผู้ที่เคยพักอาศัยหรือเดินทางเข้าจังหวัดกาญจนบุรี [ 24 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 224 
อบต.หนองลูร่วมสืบสานตำนานงานฟาดข้าวประจำปี 2563 ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ตำบล [ 16 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 223 
20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส [ 9 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 233 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู เรื่องประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 247 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 194 
ประชาชนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีออกจากบ้านสวมหน้ากากทุกครั้ง [ 9 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 217 
ขยายเวลาการระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชกาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุ [ 9 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 224 
   
 
   
 


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 7 [ 20 ม.ค. 2565 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจ่าธีระ หมู่ที่ 3 [ 20 ม.ค. 2565 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านซองกาเรีย หมู่ที่ 8 [ 20 ม.ค. 2565 ]โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ศพด.บ้านห้วยกบ -บ้านลุงโจ่ หมู่ที่ 4 [ 20 ม.ค. 2565 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 4 [ 20 ม.ค. 2565 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ซอย 6 หมู่ที่ 2 [ 20 ม.ค. 2565 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำทางขึ้นโบสถ์คริสบ้านโมรข่าหมู [ 20 ม.ค. 2565 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กจ.ถ.๑๑๕-๐๐๔ บ้านประไรโหนก หมู่ที่ ๑๐ ตำ [ 17 ม.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านไหล่น้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบ [ 17 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home lsou [ 5 ม.ค. 2565 ]ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านไหล่น้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองลู องค์ [ 21 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji รุ่น S2220 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านไหล่น้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองลู องค์ [ 10 พ.ย. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ๑๑๕-๐๐๔ บ้านประไรโหนก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนอ [ 10 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะและกำจัดขยะติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในศุนย์พักคอยบ้านพระเจ [ 29 ก.ย. 2564 ]ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อพัดลมโคจรแบบใบพัด 18 นิ้วพร้อมติดตั้งตามแบบของอบต.หนองลูกำหนด สำหรับห [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อโต๊ะกิจกรรมพร้อมเก้าอี้สีหวาน ประกอบด้วย โต๊ะขนาด 120 X 60 X 50 ซ.ม. 1 ตัวเก [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเสาไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านพระเจดีย์สามองค [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อชุดตรวจ Covid 19 Ag Test Rapid test Device โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]

   
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
หนังสือสั่งการ สถ.
   
 
กจ 0023.3/ว 1029 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
กจ 0023.1/ว 32 ประชาสัมพันธ์ช่องทางบริการรับเรื่องร้องเรียน  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
กจ 0023.3/ว 650 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 12 ม.ค. 2565 ]  
กจ 0023.1/ว 21 ขอเปลี่ยนแปลงวันโครงการอบรมการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  [ 12 ม.ค. 2565 ]  
กจ 0023.1/ว 511 ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 385 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2565)  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 289 การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 283 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 (เดือนมีนาคม 2564)  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 280 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบ 2565 งวดที่ 2  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 219 ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับเหตุสาธารณภัย  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและขแความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  [ 4 ม.ค. 2565 ]  
กจ 0023.4/ว 85 แนวทางการเสนอพยานหลักฐานใหม่ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  [ 4 ม.ค. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 22928 ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)  [ 30 ธ.ค. 2564 ]  
กจ 0023.2/ว 913 สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)  [ 29 ธ.ค. 2564 ]  
กจ 0023.4/ว 22812 การรวบรวมหลักฐานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)  [ 29 ธ.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 22854 รายงานผลการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)  [ 29 ธ.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 22849 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)  [ 29 ธ.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 911 การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 2565  [ 28 ธ.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 910 ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 28 ธ.ค. 2564 ]  
กจ 0023.1/ว 22745 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 6 วัน)  [ 28 ธ.ค. 2564 ]  
   
 
   
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9 กศ. มท 0816.3/ว182  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว172  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ. 05 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว176 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว166  [ 20 ม.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว10 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว103 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว161  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว167  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว2 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
หารือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว164 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การอบรม หัวข้อ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex สบ.พถ. มท 0807.2/ว157  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การขยายระยะเวลาการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว160  [ 19 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ) กสธ. มท 0819.2/ว148  [ 18 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว156  [ 18 ม.ค. 2565 ]
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว155  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ....ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว149  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว147 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
รายงานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระบบสารสนเทศ กสว. มท 0820.3/ว144 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว142  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น กพส. มท 0810.2/ว128  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว343 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
   
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
ข่าวสาร ในเครือข่าย
   
 
thailand cialis (17 ธ.ค. 2564)    อ่าน 1064  ตอบ 10  
Service (2 ต.ค. 2564)    อ่าน 63  ตอบ 0  
ЗАЩИТНЫЕ ПЛЁНКИ (1 ต.ค. 2564)    อ่าน 71  ตอบ 0  
   
 
   
 
ทต.ลิ่นถิ่น ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , ภาษีป้าย‼️📣 [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.ลิ่นถิ่น ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
   
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดดอกหญ้า

จุดเล่นน้ำซองกาเรีย
สถานที่สำคัญ
 
Link ที่น่าสนใจ
   
  ร้องเรียน ร้องทุกข์
  ตลอด 24 ชม.
   
  ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240 โทรศัพท์ : 034-595-371 โทรสาร : 034-595-371  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู  
จำนวนผู้เข้าชม 4,422,680 เริ่มนับ 7 มี.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10