หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
               
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู   อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
   
 
บริการขั้นพื้นฐาน
 
การคมนาคม
   
การเดินทางโดยรถยนต์มีทางหลวงหมายเลข 323 ดังนี้

สายกาญจนบุรี - สังขละบุรี ระยะทางจากจากอำเภอเมืองกาญจนบุรี - อำเภอสังขละบุรี เป็นระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางผ่านอำเภอไทรโยค อำเภอทองผาภูมิ สภาพถนนดี แต่จากอำเภอทองผาภูมิ - อำเภอสังขละบุรี เป็นเส้นทางผ่านภูเขาสูงชัน
ลัดเลาะตามไหล่เขา และริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลม สภาพถนนชำรุด เนื่องจากก่อสร้างมาเป็นเวลานานมากแล้วไม่มีการก่อสร้างใหม่ มีเพียงการซ่อมแซมถนนตลอดมา

สายกาญจนบุรี - สังขละบุรี ระยะทางจากจากอำเภอเมืองกาญจนบุรี - อำเภอสังขละบุรี เป็นระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร
เป็นถนนลาดยางผ่านอำเภอไทรโยค อำเภอทองผาภูมิ สภาพถนนดี แต่จากอำเภอทองผาภูมิ - อำเภอสังขละบุรี เป็นเส้นทางผ่าน
ภูเขาสูงชัน ลัดเลาะตามไหล่เขา และริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลม สภาพถนนชำรุด เนื่องจากก่อสร้างมาเป็นเวลานานมากแล้วไม่มีการก่อสร้างใหม่ มีเพียงการซ่อมแซมถนนตลอดมา

อำเภอสังขละบุรี - ด่านเจดีย์สามองค์ ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง

อำเภอสังขละบุรี - บ้านห้วยมาลัย ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง

บ้านห้วยมาลัย - บ้านใหม่พัฒนา ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านห้วยมาลัย - บ้านห้วยกบ ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง

บ้านห้วยมาลัย - บ้านเวียคะดี้ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านห้วยกบ - บ้านประไรโหนก ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง
 
แหล่งน้ำ
   

แม่น้ำซองกาเลีย

แม่น้ำบิคลี่

แม่น้ำรันตี
 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
   
ตำบลหนองลู เป็นต้นน้ำของแม่น้ำแควน้อย โดยมีแม่น้ำสามสายไหลมารวมกันที่สามประสบ คือ

แม่น้ำซองกาเลีย ไหลมาจากประเทศพม่าเข้ามาทางเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรผ่านน้ำตกตะเคียนทอง หมู่บ้านซองกาเรีย ไหลไปตามร่องเขาระหว่างหมู่บ้านไหล่น้ำ ห้วยกบ และซองกาเรีย
ไหลผ่านสะพานนวรัตน์ (สะพานปูน) สะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานไม้)

แม่น้ำบิคลี่ ไหลมาจากประเทศพม่า มีชื่อเรียกหลายชื่อตามแต่ละพื้นที่ เช่นไหลผ่านหมู่บ้านเวียคะดี้ เรียกลำห้วยตะโก่ ไหลผ่านหมู่บ้านห้วยมาลัย เรียกว่า ลำห้วยมาลัย ไหลผ่านหมู่บ้านใหม่พัฒนา เรียกว่า
แม่น้ำบิคลี่

แม่น้ำรันตี ไหลมาจากประเทศพม่าเข้ามาทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ในตำบลไล่โว่ ผ่านหมู่บ้านกองม่องทะ ไหลผ่านสะพานรันตีและยังมีลำห้วยน้อยใหญ่อีกดังนี้ ลำห้วยทิวาคองหรือลำห้วยกบ ไหลผ่านหมู่บ้านประไรโหนกหมู่บ้านห้วยกบไหลรวมกับแม่น้ำซองกาเลีย มีฝายทดน้ำบ้านห้วยกบเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญ
 
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
   

จุดชมวิวสะพานรันตี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านนิเถะ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นจุดชมวิวแม่น้ำรันตีที่ไหลไปยังสามประสบ บรรจบกับแม่น้ำอีกสองสายคือ แม่น้ำซองกาเลียและแม่น้ำบิคลี่ ยามที่สวยที่สุดคือ พระอาทิตย์ตกในตอนเย็น

ลำห้วยซองกาเลีย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 บ้านซองกาเรีย จุดที่สำคัญคือบริเวณหัวสะพานข้ามลำห้วยซองกาเลีย เป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวและประชาชนในอำเภอสังขละบุรี มาเล่นน้ำในลำห้วย เพราะเป็นลำธารน้ำใส มีเกาะแก่งเล็กน้อย สองข้างริมลำห้วยมีต้นไม้ใหญ่น้อยให้ความร่มรื่นเย็นสบาย และมีร้านอาหารไว้บริการ มีที่นั่งทานอาหาร

ด่านพระเจดีย์สามองค์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 บ้านพระเจดีย์สามองค์ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สงครามโลกครั้งที่ 2 และในปัจจุบันมีความสำคัญซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า ทำให้ราษฎรไทย - พม่า สามารถเข้าออกซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้ แต่ในขณะนี้ด่านพระเจดีย์สามองค์ปิดด่านชั่วคราว

น้ำตกตะเคียนทอง อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อยู่ระหว่างหมู่ที่ 9 บ้านพระเจดีย์สามองค์ กับบ้านไล่โว่ ตำบลไล่โว่ เป็นน้ำตกหินปูนขนาดกลาง มีน้ำไหลตลอดปี บริเวณรอบน้ำตกเป็นป่าทึบที่อุดมสมบูรณ์

ถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านพระเจดีย์สามองค์ อาณาเขตของถ้ำแก้วสวรรค์บันดาลมีบริเวณกว้าง เนื่องจากเป็นถ้ำที่อยู่ในภูเขทั้งลูก ภายในยังแบ่งเรียกเป็นถ้ำต่างๆ อีก 4 ถ้ำ คือ ถ้ำวังบาดาล ถ้ำมรกต ถ้ำแก้ว และถ้ำสวรรค์บันดาล แต่ละถ้ำมีความสลับซับซ้อน สามารถเดินเชื่อมทะลุถึงกันได้หมดทุกถ้ำ ภายในมีหินย้อยรูปทรงต่างๆ งดงามมาก เมื่อกระทบกับแสงไฟจะสะท้อนแสงแวววาวคล้ายถูกโรยไว้ด้วยกากเพชร
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240 โทรศัพท์ : 034-595-371 โทรสาร : 034-595-371  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู  
จำนวนผู้เข้าชม 9,725,250 เริ่มนับ 7 มี.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10