หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
               
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู   อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
   
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู
สถานที่ท่องเที่ยว
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตร
และเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมปลูกพืชพลังงานทดแทน และพืชเกษตรอุตสาหกรรม
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรู้และ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชนและชุมชน

สนับสนุนการจัดทำแผนรองรับภารกิจถ่ายโอน

ส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุข

สนับสนุนสวัสดิภาพและสวัสดิการแบบองค์รวมแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ กลุ่มเด็ก เยาวชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสังคมอย่างยั่งยืน

อนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

ส่งเสริมและอนุรักษ์การปลูกต้นไม้ยืนต้นและดูแลรักษาต้นน้ำลำธารฯ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา

ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

ระบบการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร

อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน

เร่งรัดการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัย
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การส่งเสริมประชาธิปไตยและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย

การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและช่วยเหลือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง
และตำรวจ

ส่งเสริมการกีฬาเพื่อลดปัญหาสังคม
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาระบบการคมนาคมและ ขนส่ง

พัฒนาระบบการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240 โทรศัพท์ : 034-595-371 โทรสาร : 034-595-371  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู  
จำนวนผู้เข้าชม 9,725,340 เริ่มนับ 7 มี.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10